B1 kurs, ReTrace

  • Nivo: Srednji
Na ovom nivou shvatićete koliko je jezik zaista bogat i sa koliko veštine vi umete da vladate njime.

Dostupnost: 90 dana

7,500.00 RSD

Detaljan opis kursa

Ovaj nivo sastoji se od 28 lekcija. Na njemu se prvi put bavimo određenim temama, kao što su: umetnost, obrazovanje, opisivanje ličnosti, putovanja, izražavanje mišljenja… Takođe, bavimo se i ozbiljnim gramatičkim jedinicama: neupravni govor, kondicionali, odnosne rečenice, prilozi i narativna vremena. Za ovaj nivo potrebno je više vremena da bi se sve uspešno usvojilo, ali rezultati su uočljivi.

Lekcije koje su pokrivene kursom

28 Lekcije5h 05m

Lesson 1

Art – The spice in our life13:20
QUIZ – ART AND MUSIC

Lesson 2

Lesson 3

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 7

Lesson 8

Lesson 9

Lesson 10

Lesson 11

Lesson 12

Lesson 13

Lesson 14

Lesson 15

Lesson 16

Lesson 17

Lesson 18

Lesson 19

Lesson 20

Lesson 21

Lesson 22

Lesson 23

Lesson 24

Lesson 25

Lesson 26

Lesson 27

Lesson 28

Final test

Ostale informacije

Ostale informacije

Specifikacija kursa

  • Nivo: Srednji
  • Ukupno materijala: 5h 05m
  • Ukupno lekcija: 28