A1 kurs, ReVive

  • Nivo: Početni
Ovo je prvi korak u učenju jezika i namenjen je onima koji su na samom početku učenja jezika ili su ga učili nekada davno, ali žele da obnove osnovu, pre nego što se upuste u nove izazove u učenju.

Dostupnost: 90 dana

6,500.00 RSD

Detaljan opis kursa

Ovo je prvi korak u učenju jezika i namenjen je onima koji su na samom početku učenja jezika ili su ga učili nekada davno, ali žele da obnove osnovu, pre nego što se upuste u nove izazove u učenju.

Lekcije koje su pokrivene kursom

23 Lekcije04h 40m

Lekcija 1

Greetings and Introductions9:45
QUIZ – Greetings and Introductions

Lekcija 2

Lekcija 3

Lekcija 4

Lekcija 5

Lekcija 6

Lekcija 7

Lekcija 8

Lekcija 9

Lekcija 10

Lekcija 11

Lekcija 12

Lekcija 13

Lekcija 14

Lekcija 15

Lekcija 16

Lekcija 17

Lekcija 18

Lekcija 19

Lekcija 20

Lekcija 21

Lekcija 22

Lekcija 23

Final test

Ostale informacije

Ostale informacije

Specifikacija kursa

  • Nivo: Početni
  • Ukupno materijala: 04h 40m
  • Ukupno lekcija: 23