B2 kurs, ReInvent

  • Nivo: Srednji
Ovo je prvi od tri napredna nivoa. Kada ste usvojili sve neophodno na prethodna tri nivoa, vreme je da se uhvatite u koštac sa ozbiljnijom i zahtevnijom materijom.

Dostupnost: 90 dana

8,500.00 RSD

Detaljan opis kursa

Ovaj kurs sastoji se od 30 lekcija u kojima obrađujemo najrazličitije teme i u kojima ću vam dati kratke i efikasne jezičke savete. Neke teme obrađujemo prvi put (kriminal, medicina, mediji…), dok ćemo nekim temama od ranije udahnuti novi život dodajući im nove fraze i idiome.

Lekcije koje su pokrivene kursom

30 Lekcije5h 45m

Lesson 1

Present Simple and Present Continuous12:09
QUIZ- Present Simple vs. Present Continuous

Lesson 2

Lesson 3

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 7

Lesson 8

Lesson 9

Lesson 10

Lesson 11

Lesson 12

Lesson 13

Lesson 14

Lesson 15

Lesson 16

Lesson 17

Lesson18

Lesson 19

Lesson 20

Lesson 21

Lesson 22

Lesson 23

Lesson 24

Lesson 25

Lesson 26

Lesson 27

Lesson 28

Lesson 29

Lesson 30

Final test

Ostale informacije

Ostale informacije

Specifikacija kursa

  • Nivo: Srednji
  • Ukupno materijala: 5h 45m
  • Ukupno lekcija: 30