A2 kurs, ReMake

  • Nivo: Početni
Na ovom koraku u učenju engleskog jezika možete da očekujete mnogo, a pre svega da značajno obogatite svoje poznavanje vokabulara i da naučite nove jezičke konstrukcije, a sve u funkciji što većeg oslobađanja u govoru.

Dostupnost: 90 dana

6,500.00 RSD

Detaljan opis kursa

Ovaj nivo sastoji se od 25 lekcija i na njemu prvi put ćete se sresti sa određenim gramatičkim jedinicama, kao što su pasiv, Present Perfect i Past Perfect, ali veliku pažnju posvetićemo i funkcionalnom jeziku, kao što je davanje saveta i predloga, opisivanje procesa, zahteva, itd.

Lekcije koje su pokrivene kursom

25 Lekcije4h 45m

Lesson 1

Giving and Asking for Personal Information10:01
QUIZ – Giving Personal Information

Lesson 2

Lesson 3

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 7

Lesson 8

Lesson 9

Lesson 10

Lesson 11

Lesson 12

Lesson 13

Lesson 14

Lesson 15

Lesson 16

Lesson 17

Lesson 18

Lesson 19

Lesson 20

Lesson 21

Lesson 22

Lesson 23

Lesson 24

Lesson 25

Final test

Ostale informacije

Ostale informacije

Specifikacija kursa

  • Nivo: Početni
  • Ukupno materijala: 4h 45m
  • Ukupno lekcija: 25